Dijital Kongre Web Sayfası Sponsoru EXELTIS'in koşulsuz katkılarıyla...

12 Eylül 2020, Cumartesi
09:00-09:15 Açılış Konuşması
Semra Kayataş Eser
09:15-10:30 OTURUM 1: Alt Üriner Sistemin Değerlendirilmesi, Anatomi ve Görüntüleme
Moderatörler: Semra Kayataş Eser, Özay Oral
09:15-09:35 Ürojinekolojik Cerrahi için Pelvik Anatomi ve Kılavuz Noktalar Çiğdem Yayla Abide
09:35-09:55 Uİ’da Tanı Testleri, Değerlendirme ve Yönetim Ömer Lütfi Tapısız
09:55-10:15 POP’da Hasta Değerlendirilmesi, Sınıflandırma (POP-Q) ve Pelvik Taban Ultrasonografisi Ayşe Deniz Ertürk Coşkun
10:15-10:30 Tartışma
10:30-10:45   Kahve Arası  
10:45-11:45 PANEL: Olgu Sunumları Eşliğinde Ürodinamik Değerlendirme
Oturum Başkanı: Tufan Tarcan
Ürolog ve Jinekolog Gözüyle Vakalara Tanı ve Tedavi Açısından Yaklaşım Cüneyd Özkürkçügil, Cenk Yaşa
12:15-12:45 Uydu Sempozyumu - Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Denge: Betmiga
Moderatör: Funda Güngör Uğurlucan
12:15-12:35 Olgularla Aşırı Aktif Mesane Tedavisine Bakış Reyyan Gökçen İşcan
12:35-12:45 Soru & Cevap
12:45-13:15   Öğle Arası  
13:15-14:50 OTURUM 2: Her Yönüyle SUİ
Moderatörler: Sadiye Eren, Fulya Dökmeci
13:15-13:35 SUİ'de Cerrahi Dışı Yöntemler ve Paraüretral Dolgu Uygulamaları (Video eşliğinde) Özgür Yeniel
13:35-13:55 Midüretral Slingler, Değişen Ne Var? (Video eşliğinde) Berna Haliloğlu Peker
13:55-14:15 Burch ve Diğer Mesh Dışı Cerrahi Yöntemler (Video eşliğinde) Cenk Yaşa
14:15-14:35 Mini Sling'te Son Durum (Video eşliğinde) Reyyan Gökçen İşcan
14:35-14:50 Tartışma  
14:50-15:05   Kahve Arası  
15:05-16:40 OTURUM 3: Her Yönüyle Aşırı Aktif Mesane ve Urge İnkontinans
Moderatörler: Fuat Demirci, İsmail Mete İtil
15:05-15:25 AAM'de Güncel Durum ve Medikal Tedavi Hakan Nazik
15:25-15:45 Mesane Botoks Uygulaması ve Hasta Seçimi (Video eşliğinde) Rahmi Onur
15:45-16:05 AAM ve Uİ Tedavisinde FTR Yöntemleri
(Biofeedback, Elektriksel ve Elektromanyetik Stimülasyon, Nöromodülasyon Tedavileri)
Nalan Çapan
16:05-16:25 AAM ve Urge İnkontinans'ta Cerrahi Tedavinin Yeri: CE(RE)SA ve VA(RE)SA (Video eşliğinde) Hanifi Şahin
16:25-16:40 Tartışma  

13 Eylül 2020, Pazar
09:00-10:35 OTURUM 4: Her Yönüyle POP
Moderatörler: Niyazi Tuğ, Veli Mihmanlı
09:00-09:20 POP Tedavisinde Cerrahi Dışı Yöntemler Fisun Vural
09:20-09:40 POP Cerrahisinde Uterus Koruyucu Vajinal Yöntemler (Video eşliğinde)
(Manchester-Fothergill Operasyonu ve Stumdorff Süturu, SSF, Vajinal SCP)
Mehmet Sakıncı
09:40-10:00 POP'da Ön ve Arka Onarımda Güncel Yaklaşım (Video eşliğinde)
(Trapezoid Onarım, RVF'nın USL'ye Plikasyonu)
Akın Sivaslıoğlu
10:00-10:20 Obliteratif Yöntemler (Total Kolpoklezis, Lefort Kolpoklezis) (Video eşliğinde) Alper Başbuğ
10:20-10:35 Tartışma
10:35-10:50   Kahve Arası  
10:50-12:25 OTURUM 5: Apikal Prolapsus Cerrahisine Minimal İnvaziv Yaklaşım
Moderatörler: Yakup Kumtepe, Aktuğ Ertekin
10:50-11:10 Laparoskopik Lateral Süspansiyon (Video eşliğinde) Barış Mülayim
11:10-11:30 Laparoskopik Pektopeksi (Video eşliğinde) Kemal Özerkan
11:30-11:50 Laparoskopik Sakroservikopeksi/Sakrokolpopeksi (Video eşliğinde) Çetin Kılıçcı
11:50-12:10 USL Plikasyonu ve Kuldoplasti Yöntemleri (Video eşliğinde) Yakup Kumtepe
12:10-12:25 Tartışma
12:25-12:55   Öğle Arası   
12:55-14:10 OTURUM 6: Obstetrik Anal Sfinkter Yaralanmaları (OASİ) ve Anal İnkontinans
Moderatörler: İsmail Özdemir, Orhan Ünal
12:55-13:15 Anal Sfinkter Anatomisi, Anal İnkontinans Patofizyolojisi Sami Açar
13:15-13:35 Obstetrik Anal Sfinkter Yaralanmalarının (OASİ) Tanı ve Tedavisi Mehmet Baki Şentürk
13:35-13:55 Vezikovajinal ve Rektovajinal Fistül Tanı ve Tedavisi Yaşam Kemal Akpak
13:55-14:10 Tartışma
14:10-14:25   Kahve Arası  
14:25-15:40 OTURUM 7: Ürojinekolojik ve Genital Estetik Cerrahi Komplikasyonların Yönetimi
Moderatörler: Selçuk Ayas, Vedat Atay
14:25-14:45 Rekürrent SUİ'nin ve İnkontinans Cerrahisi Komplikasyonlarının Yönetimi Funda Güngör Uğurlucan
14:45-15:05 POP Cerrahisi Başarısızlıklarının ve Komplikasyonlarının Yönetimi Ömer Tarık Yalçın
15:05-15:25 Genital Estetik Uygulamaları Sonucu Oluşan Komplikasyonların Yönetimi Ozan Doğan
15:25-15:40 Tartışma
15:40-15:55   Kahve Arası  
15:55-17:50 OTURUM 8: Genital Estetik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon
Moderatörler: Eray Çalışkan, Sadık Şahin
15:55-16:15 Labiamajoraplasti, Labiaminoraplasti, Klitoral Hudoplasti Süleyman Eserdağ
16:15-16:35 Fonksiyonel Kozmetik Jinekolojide Rejeneratif Amaçlı PRP, PRF ve Hyalüronik Asit Uygulamaları Özgür Leylek
16:35-16:55 Genital Estetik Amaçlı Lazer ve RF Uygulamaları Murat Emanetoğlu
16:55-17:15 Arka Kompartman Defektlerinde Güncel Yaklaşım (Video eşliğinde)
(RVF'in USL'ye Plikasyonu)
Akın Sivaslıoğlu
17:15-17:35 Neovajen Teknikleri Murat Api
17:35-17:50 Tartışma

 

 

 Copyright © T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tüm Hakları Saklıdır.