12 Eylül 2020, Cumartesi
09:00-09:15 Açılış Konuşması
Semra Kayataş Eser
09:15-10:15 OTURUM 1: Alt Üriner Sistemin Değerlendirilmesi, Anatomi ve Görüntüleme
Moderatörler: Semra Kayataş Eser, Özay Oral
09:15-09:30 Ürojinekolojik Cerrahi için Pelvik Anatomi ve Kılavuz Noktalar Çiğdem Yayla Abide
09:30-09:45 Uİ’da Tanı Testleri, Değerlendirme ve Yönetim Ömer Lütfi Tapısız
09:45-10:00 POP’da Hasta Değerlendirilmesi, Sınıflandırma (POP-Q) ve Pelvik Taban Ultrasonografisi Ayşe Deniz Ertürk Coşkun
10:00-10:15 Tartışma
10:15-10:30   Kahve Arası  
10:30-11:30 PANEL: Olgu Sunumları Eşliğinde Ürodinamik Değerlendirme
Oturum Başkanı: Tufan Tarcan
  Ürolog ve Jinekolog Gözüyle Vakalara Tanı ve Tedavi Açısından Yaklaşım Cüneyd Özkürkçügil, Cenk Yaşa
11:30-12:00 Uydu Sempozyumu - Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Denge: Betmiga
Moderatör: Funda Güngör Uğurlucan
11:30-11:45 Olgularla Aşırı Aktif Mesane Tedavisine Bakış Reyyan Gökçen İşcan
11:45-12:00 Soru & Cevap
12:00-12:30   Öğle Arası  
12:30-13:45 OTURUM 2: Her Yönüyle SUİ
Moderatörler: Sadiye Eren, Fulya Dökmeci
12:30-12:45 SUİ'de Cerrahi Dışı Yöntemler ve Paraüretral Dolgu Uygulamaları (Video eşliğinde) Özgür Yeniel
12:45-13:00 Midüretral Slingler, Değişen Ne Var? (Video eşliğinde) Berna Haliloğlu Peker
13:00-13:15 Burch ve Diğer Mesh Dışı Cerrahi Yöntemler (Video eşliğinde) Cenk Yaşa
13:15-13:30 Mini Sling'te Son Durum (Video eşliğinde) Reyyan Gökçen İşcan
13:30-13:45 Tartışma  
13:45-14:00   Kahve Arası  
14:00-15:15 OTURUM 3: Her Yönüyle Aşırı Aktif Mesane ve Urge İnkontinans
Moderatörler: Fuat Demirci, İsmail Mete İtil
14:00-14:15 AAM'de Güncel Durum ve Medikal Tedavi Hakan Nazik
14:15-14:30 Mesane Botoks Uygulaması ve Hasta Seçimi (Video eşliğinde) Rahmi Onur
14:30-14:45 AAM ve Uİ Tedavisinde FTR Yöntemleri
(Biofeedback, Elektriksel ve Elektromanyetik Stimülasyon, Nöromodülasyon Tedavileri)
Nalan Çapan
14:45-15:00 AAM ve Urge İnkontinans'ta Cerrahi Tedavinin Yeri: CE(RE)SA ve VA(RE)SA (Video eşliğinde) Hanefi Şahin
15:00-15:15 Tartışma  
15:15-15:30   Kahve Arası  
15:30-16:30 Sözel Sunumlar

13 Eylül 2020, Pazar
09:00-10:00 Sözel Sunumlar
10:00-11:15 OTURUM 4: Her Yönüyle POP
Moderatörler: Niyazi Tuğ, Veli Mihmanlı
10:00-10:15 POP Tedavisinde Cerrahi Dışı Yöntemler Fisun Vural
10:15-10:30 POP Cerrahisinde Uterus Koruyucu Vajinal Yöntemler (Video eşliğinde)
(Manchester-Fothergill Operasyonu ve Stumdorff Süturu, SSF, Vajinal SCP)
Mehmet Sakıncı
10:30-10:45 POP'da Ön ve Arka Onarımda Güncel Yaklaşım (Video eşliğinde)
(Trapezoid Onarım, RVF'nın USL'ye Plikasyonu)
Akın Sivaslıoğlu
10:45-11:00 Obliteratif Yöntemler (Total Kolpoklezis, Lefort Kolpoklezis) (Video eşliğinde) Alper Başbuğ
11:00-11:15 Tartışma
11:15-11:30   Kahve Arası  
11:30-12:45 OTURUM 5: Apikal Prolapsus Cerrahisine Minimal İnvaziv Yaklaşım
Moderatörler: Yakup Kumtepe, Aktuğ Ertekin
11:30-11:45 Laparoskopik Lateral Süspansiyon (Video eşliğinde) Barış Mülayim
11:45-12:00 Laparoskopik Pektopeksi (Video eşliğinde) Kemal Özerkan
12:00-12:15 Laparoskopik Sakroservikopeksi/Sakrokolpopeksi (Video eşliğinde) Çetin Kılıçcı
12:15-12:30 USL Plikasyonu ve Kuldoplasti Yöntemleri (Video eşliğinde) Yakup Kumtepe
12:30-12:45 Tartışma
12:45-13:15   Öğle Arası   
13:15-14:15 OTURUM 6: Obstetrik Anal Sfinkter Yaralanmaları (OASİ) ve Anal İnkontinans
Moderatörler: İsmail Özdemir, Orhan Ünal
13:15-13:30 Anal Sfinkter Anatomisi, Anal İnkontinans Patofizyolojisi Sami Açar
13:30-13:45 Obstetrik Anal Sfinkter Yaralanmalarının (OASİ) Tanı ve Tedavisi Baki Şentürk
13:45-14:00 Vezikovajinal ve Rektovajinal Fistül Tanı ve Tedavisi Yaşam Akbak
14:00-14:15 Tartışma
14:15-15:00   Kahve Arası  
15:00-16:00 OTURUM 7: Ürojinekolojik ve Genital Estetik Cerrahi Komplikasyonların Yönetimi
Moderatörler: Selçuk Ayas, Vedat Atay
15:00-15:15 Rekürrent SUİ'nin ve İnkontinans Cerrahisi Komplikasyonlarının Yönetimi Funda Güngör Uğurlucan
15:15-15:30 POP Cerrahisi Başarısızlıklarının ve Komplikasyonlarının Yönetimi Ömer Tarık Yalçın
15:30-15:45 Genital Estetik Uygulamaları Sonucu Oluşan Komplikasyonların Yönetimi Ozan Doğan
15:45-16:00 Tartışma
16:00-16:15   Kahve Arası  
16:15-17:45 OTURUM 8: Genital Estetik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon
Moderatörler: Eray Çalışkan, Sadık Şahin
16:15-16:30 Vajinoplasti Teknikleri Akın Sivaslıoğlu
16:30-16:45 Labiamajoraplasti, Labiaminoraplasti, Klitoral Hudoplasti Süleyman Eserdağ
16:45-17:00 Fonksiyonel Kozmetik Jinekolojide Rejeneratif Amaçlı PRP, PRF ve Hyalüronik Asit Uygulamaları
(G-Shot, O-Shot, V-Shot)
Özgür Leylek
17:00-17:15 Genital Estetik Amaçlı Lazer ve RF Uygulamaları Murat Emanetoğlu
17:15-17:30 Neovajen Teknikleri Murat Api
17:30-17:45 Tartışma
17:45-18:00   Kahve Arası  
18:00-19:00 Sözel Sunumlar

 

 

 Copyright © T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tüm Hakları Saklıdır.